Terms and rules

Följande regler gäller:
  1. Du måste ha fyllt 18 år.
  2. Du får inte publicera material som är kränkande, barnpornografiskt, innehåller tidelag, förmedlar prostitution, bryter mot upphovsrätt eller på annat sätt är olagligt. Detta gäller för fotografier så väl som illustrationer.
  3. Du får inte ladda upp bilder på personer som förmodas vara under 25 år.
  4. Av säkerhetsskäl har administratören möjlighet att administrera samtliga bilder i mediagalleriet, även om dessa inte är tillgängliga för publik visning.
  5. Du får inte sprida marknadsföring i forumet, varken i din profil, via inlägg eller privata meddelanden.
  6. I samband med registrering godkänner du att få e-postmeddelanden från forumets administratör.
  7. Vi reserverar oss rätten att ta bort eller ändra meddelanden.
  8. Sidan lyder under svensk lagstiftning.

Användare som bryter mot dessa regler riskerar bli avstängda, antingen permanent eller temporärt, beroende på hur allvarligt våra moderatorer ser på agerandet. Vid lagbrott lämnas i samtliga fall en polisanmälan.

Toppen